Till minne av Emilio Sumberaz - Gillis Edman Begravningsbyrå

Emilio Sumberaz

12 mars 1930 - 10 november 2021

Begravningsdagen

Begravning

Måndag 22 november 2021

kl 14.00

Plats

Lundby gamla kyrka

Gamla Lundbygatan 35, 418 75 GÖteborg

Tänd ett ljus

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Emilio Sumberazs begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55