Till minne av Barbro Andersson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Barbro Andersson

15 september 1939 - 6 februari 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 11 mars 2021

kl 11.30

Plats

S:t Lukas kapell

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser