Till minne av Mats Rexhammar - Gillis Edman Begravningsbyrå

Mats Rexhammar

29 januari 1947 - 18 mars 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Mette Bjärbo

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Mats Rexhammars begravning?

E-post

mette.bjarbo@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 42