Till minne av Bengt Tengroth - Gillis Edman Begravningsbyrå

Bengt Tengroth

28 maj 1932 - 1 oktober 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Bengt Tengroths begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55