Till minne av Härdis Carlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Härdis Carlsson

7 januari 1931 - 14 juni 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 15 juli 2021

kl 14.00

Plats

Ljusets kapell, Alingsås

Knektegårdsgatan 10, 441 37 Alingsås

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Jennie Crusell

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Härdis Carlssons begravning?

E-post

jennie.crusell@gillisedman.se

Telefon

0322-20 73 03