Till minne av Roger Hultberg - Gillis Edman Begravningsbyrå

Roger Hultberg

27 december 1954 - 5 oktober 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Roger Hultbergs begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55