Till minne av Britta Levinson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Britta Levinson

6 februari 1925 - 28 augusti 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 17 september 2021

kl 11.00

Plats

Kullings-Skövde kyrka i Vårgårda

Kungsgatan 43, 44730 Vårgårda

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Britta Levinsons begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08