Till minne av Barbro Åhman Ericsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Barbro Åhman Ericsson

20 november 1930 - 11 mars 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anna-Carin Lansenfeldt Delbert

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Barbro Åhman Ericssons begravning?

E-post

anna-carin.delbert@gillisedman.se

Telefon

033-400 57 51