Till minne av Ove Jonsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ove Jonsson

27 april 1937 - 14 mars 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 9 april 2021

kl 11.00

Plats

Björketorps kyrka

Övriga tillfällen

Själaringning – fredag 26 mars 2021, kl 10.00 – Björketorps kyrka

Tacksägelse – söndag 28 mars 2021, kl 11.00 – Björketorps kyrka

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser