Till minne av Anita Borgström - Gillis Edman Begravningsbyrå

Anita Borgström

2 oktober 1931 - 15 december 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Ann-Sofie Sporrsäter

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Anita Borgströms begravning?

E-post

ann-sofie.sporrsater@gillisedman.se

Telefon

0300-45 90 83