Till minne av Ulla Karlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ulla Karlsson

15 april 1930 - 4 augusti 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

John Ludvigsson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ulla Karlssons begravning?

E-post

john.ludvigsson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 72