Till minne av Margit Karlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Margit Karlsson

27 maj 1923 - 10 augusti 2021

Begravningsdagen

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Jennie Crusell

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Margit Karlssons begravning?

E-post

jennie.crusell@gillisedman.se

Telefon

0322-20 73 03