Till minne av Michael Lennberg - Gillis Edman Begravningsbyrå

Michael Lennberg

11 januari 1990 - 10 februari 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 12 mars 2021

kl 11.00

Plats

Bergums kyrka

Bergums kyrkväg 20, 42491 Olofstorp

Tänd ett ljus

John Ludvigsson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Michael Lennbergs begravning?

E-post

john.ludvigsson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 72