Till minne av Bo Seeger - Gillis Edman Begravningsbyrå

Bo Seeger

7 februari 1943 - 28 december 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Bo Seegers begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61