Till minne av Rune Karlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Rune Karlsson

18 februari 1937 - 12 januari 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser