Till minne av Dan Abrahamsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Dan Abrahamsson

13 april 1960 - 25 oktober 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Dan Abrahamssons begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61