Till minne av Sven-Olof Caspersson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Sven-Olof Caspersson

8 november 1950 - 10 april 2021

Begravningsdagen

Begravning

Måndag 3 maj 2021

kl 13.30

Plats

Skogskapellet Kungsbacka

Onsalavägen 10, 43431 Kungsbacka

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Ann-Sofie Sporrsäter

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Sven-Olof Casperssons begravning?

E-post

ann-sofie.sporrsater@gillisedman.se

Telefon

0300-45 90 83