Till minne av Maggie Hansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Maggie Hansson

5 februari 1926 - 16 januari 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Maggie Hanssons begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15