Till minne av Lisbeth Johansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Lisbeth Johansson

13 juni 1937 - 27 januari 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Lisbeth Johanssons begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15