Till minne av Birgit Johansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Birgit Johansson

16 juli 1930 - 27 februari 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Birgit Johanssons begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15