Till minne av Anita Höglund - Gillis Edman Begravningsbyrå

Anita Höglund

24 maj 1943 - 27 juli 2021

Begravningsdagen

Begravning

Måndag 23 augusti 2021

kl 11.00

Plats

Lundby nya kyrka

Lundbygatan 2, 418 76 GÖteborg

Minnesstund

Måndag 23 augusti 2021

Plats

Örlogskapellet

Övriga tillfällen

Tacksägelse – söndag 8 augusti 2021, kl 11.00 – Lundby nya kyrka

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Anita Höglunds begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32