Till minne av Kent Björkegren - Gillis Edman Begravningsbyrå

Kent Björkegren

6 juni 1942 - 18 april 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Kent Björkegrens begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15