Till minne av Ingalill Rombin - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ingalill Rombin

15 maj 1930 - 15 oktober 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 3 december 2021

kl 14.00

Plats

Älvsborgs kyrka

Hagens Kapellväg, 42147 VÄstra FrÖlunda

Minnesstund

Fredag 3 december 2021

Plats

Församlingshemmet

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ingalill Rombins begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38