Till minne av Marianne Aleby - Gillis Edman Begravningsbyrå

Marianne Aleby

26 december 1934 - 13 december 2021

Begravningsdagen

Begravning

Måndag 31 januari 2022

kl 14.00

Minnesstund

Måndag 31 januari 2022

Plats

Örlogskapellet

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Blommor

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Marianne Alebys begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32