Till minne av Ulf Christer Axelsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ulf Christer Axelsson

27 maj 1944 - 29 juni 2021

Begravningsdagen

Begravning

Tisdag 20 juli 2021

kl 11.00

Plats

Algutstorp kyrka

Kungsgatan 43, 44730 Vårgårda

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ulf Christer Axelssons begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08