Till minne av Göran Attenfelt - Gillis Edman Begravningsbyrå

Göran Attenfelt

30 april 1949 - 1 december 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser