Till minne av Jan Erik Johannesson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Jan Erik Johannesson

22 januari 1943 - 20 juli 2021

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Jan Erik Johannessons begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32