Till minne av Inga Carlgren - Gillis Edman Begravningsbyrå

Inga Carlgren

14 maj 1927 - 28 april 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Inga Carlgrens begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15