Till minne av Birgit Johansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Birgit Johansson

26 december 1924 - 15 juli 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Birgit Johanssons begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61