Till minne av Birgit Johansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Birgit Johansson

26 december 1924 - 15 juli 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 20 augusti 2021

kl 11.00

Plats

S:ta Birgittas kapell

Klippan 2, 414 55 Göteborg

Minnesstund

Fredag 20 augusti 2021

Plats

Örlogskapellet

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Birgit Johanssons begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61