Till minne av Gunnar Svensvik - Gillis Edman Begravningsbyrå

Gunnar Svensvik

2 februari 1926 - 3 augusti 2022

Begravningsdagen

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Gunnar Svensviks begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61