Till minne av May Holmsten - Gillis Edman Begravningsbyrå

May Holmsten

4 maj 1924 - 3 februari 2023

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Iréne Horvath

Begravningsentreprenör

Har du frågor om May Holmstens begravning?

E-post

irene.horvath@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 53