Till minne av Lennart Svensson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Lennart Svensson

8 juli 1930 - 14 februari 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Lennart Svenssons begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32