Till minne av Ingvor Skoglund - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ingvor Skoglund

19 november 1938 - 16 juli 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Blommor

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ingvor Skoglunds begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32