Till minne av Dumitru Ralea - Gillis Edman Begravningsbyrå

Dumitru Ralea

1 juni 1936 - 22 augusti 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 16 september 2021

kl 12.00

Plats

Östra kapellet

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Dumitru Raleas begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55