Till minne av Bertil Appelgren - Gillis Edman Begravningsbyrå

Bertil Appelgren

6 september 1930 - 7 juli 2021

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Bertil Appelgrens begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32