Till minne av Viktor Svensson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Viktor Svensson

1 oktober 2005 - 24 augusti 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Viktor Svenssons begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32