Till minne av Majken Nilsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Majken Nilsson

9 november 1924 - 9 maj 2021

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Majken Nilssons begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38