Till minne av Mona Dahrén - Gillis Edman Begravningsbyrå

Mona Dahrén

14 juni 1936 - 27 november 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Iréne Horvath

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Mona Dahréns begravning?

E-post

irene.horvath@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 53