Till minne av Margit Carlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Margit Carlsson

24 maj 1932 - 28 oktober 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Margit Carlssons begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55