Till minne av Eivor Nilsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Eivor Nilsson

21 januari 1923 - 25 april 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Anna-Carin Lansenfeldt Delbert

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Eivor Nilssons begravning?

E-post

anna-carin.delbert@gillisedman.se

Telefon

033-400 57 51