Till minne av Maj Zackrisson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Maj Zackrisson

12 juni 1931 - 16 juli 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 13 augusti 2021

kl 10.30

Plats

Tölö kyrka

SMIDESVÄGEN 34, 43440 Kungsbacka

Övriga tillfällen

Själaringning – måndag 26 juli 2021, kl 10.30 – Tölö kyrka

Tacksägelse – söndag 1 augusti 2021, kl 10.00 – Tölö kyrka

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Ann-Sofie Sporrsäter

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Maj Zackrissons begravning?

E-post

ann-sofie.sporrsater@gillisedman.se

Telefon

0300-45 90 83