Till minne av Stig Gunnarsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Stig Gunnarsson

21 maj 1931 - 23 mars 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 23 april 2021

kl 13.00

Plats

Torslanda kyrka

Torslanda Torg 10, 42332 Torslanda

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Stig Gunnarssons begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61