Till minne av Anita Karlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Anita Karlsson

3 maj 1942 - 23 november 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Iréne Horvath

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Anita Karlssons begravning?

E-post

irene.horvath@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 53