Till minne av Siv Fridolfsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Siv Fridolfsson

13 mars 1939 - 7 maj 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Siv Fridolfssons begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08