Till minne av Per Olsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Per Olsson

6 april 1947 - 2 september 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Per Olssons begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55