Till minne av Bertil Johansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Bertil Johansson

29 december 1949 - 13 april 2021

Begravningsdagen

Begravning

Måndag 17 maj 2021

kl 10.00

Plats

Fässbergs kapell

Stubbåkersgatan 22, 431 42 Mölndal

Info

Minnesgåvor

Alzheimerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Bertil Johanssons begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55