Till minne av Ragnar Sahlin - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ragnar Sahlin

31 mars 1941 - 18 augusti 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 9 september 2021

kl 13.00

Plats

Equmeniakyrkan Fiskebäck

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ragnar Sahlins begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55