Till minne av Conny Törnberg - Gillis Edman Begravningsbyrå

Conny Törnberg

6 mars 1949 - 18 juni 2021

Begravningsdagen

Begravning

Måndag 12 juli 2021

kl 13.30

Plats

Oscar Fredriks kyrka

Oscar Fredriks Kyrkogata 1, 41455 Göteborg

Minnesstund

Måndag 12 juli 2021

Plats

Örlogskapellet

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Conny Törnbergs begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61