Till minne av Inga Johansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Inga Johansson

4 juni 1928 - 9 juni 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 1 juli 2021

kl 13.30

Plats

Bleketkyrkan, Uddevalla

Tänd ett ljus

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Inga Johanssons begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08