Till minne av Roland Karlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Roland Karlsson

21 juli 1943 - 15 juli 2021

Begravningsdagen

Begravning

Tisdag 17 augusti 2021

kl 11.00

Plats

Fiskebäckskyrkan

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

John Ludvigsson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Roland Karlssons begravning?

E-post

john.ludvigsson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 72